Bielsk Podlaski
ul. Jarzębinowa 35
tel. 504 825 785

Tłumaczymy

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych z języka angielskiego i francuskiego. Tłumaczymy wszystkie typy
i rodzaje tekstów specjalistycznych:
- medyczne,
- techniczne, ekonomiczne oraz teksty zwykłe:
- listy, oferty,
- korespondencję handlową.

zobacz więcej

Dokumenty

Dyplomy, zaświadczenia, licencje, uprawnienia, projekty oraz akty prawne: kodeksy, rozporządzenia, wyroki, dyrektywy. Wykonujemy tłumaczenia ustne, uczestniczymy w przypadkach występowania przed sądem, podczas sporządzani aktu notarialnego, czy w trakcie zawierania związku małżeńskiego.

zobacz więcej

Pozostałe

Mając na uwadze rosnące potrzeby naszych klientów nawiązaliśmy współpracę
z tłumaczami przysięgłymi
z następujących języków:
- czeskiego,
- duńskiego,
- niderlandzkiego,
- niemieckiego,
- norweskiego,
- rosyjskiego,
- włoskiego.

zobacz więcej

Aktualności

Biuro nieczynne

czwartek, 09, styczeń 2020 10:25
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż nasze biuro w Białymstoku jest już nieczynne.

...więcej

Współpracujemy z

Dr. Roman Karczewski

Tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która została powołana na swoją funkcję przez Ministra Sprawiedliwości i pełni rolę biegłego sądowego, służąc swoją znajomością języka obcego ściśle określonym w ustawie organom administracji państwowej: sądom, policji, prokuraturze.

 

Na co dzień tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem dokumentów oraz tekstów, które wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem. W znaczącej mierze są to wszelkiego rodzaju dokumenty o charakterze cywilno-prawnym: umowy, gwarancje, oświadczenia woli, świadectwa, dyplomy, licencje, uprawnienia, zaświadczenia. Praca tłumacza jest ściśle określona przepisami prawa, dlatego też każde tłumaczenie przysięgłe tłumacz zobowiązany jest odnotować w repertorium czynności tłumacza przysięgłego. Przy sporządzaniu tłumaczeń oraz poświadczaniu odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz wskazuje się, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę. Tłumaczenie przysięgłe daje gwarancję zachowania wierności tłumaczonego tekstu, gdyż tłumacz przysięgły jako biegły powołany przez organ państwowy bierze pełną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie. Praca tłumacza podlega kontroli Ministra Sprawiedliwości poprzez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza.

 

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.