Bielsk Podlaski
ul. Jarzębinowa 35
tel. 504 825 785

Cennik

Większość tłumaczeń dokumentów standaryzowanych realizujemy tego samego dnia. Wykonujemy każdego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne i standardowo nie stosujemy dodatkowych opłat za tłumaczenie tekstów zawierających terminologię specjalistyczną.

W przypadku dokumentów standaryzowanych rozliczamy tłumaczenia w oparciu o tekst wyjściowy, powierzony do tłumaczenia, i dzięki temu, już na etapie zlecenia tłumaczenia, wiedzą Państwo, ile zapłacą za jego wykonanie.

W przypadku dokumentów sporządzonych w innym, niestandardowym formacie wycenę przygotowujemy w oparciu o jednostkę obliczeniową, którą jest jedna strona.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego obowiązuje urzędowa jednostka przeliczeniowa - 1125 znaków wraz ze spacjami i znakami specjalnymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego). Opłata jest pobierana za każdą rozpoczętą stronę, liczbę stron tłumaczenia przysięgłego określa się na podstawie tekstu docelowego zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W przypadku tłumaczenia tekstu nieprzysięgłego za stronę przyjmujemy 1500 znaków, w przypadku tekstów specjalistycznych, oraz 1800 znaków w przypadku tekstów nie zawierających terminologii specjalistycznej.


 

Rodzaj
tłumaczenia
  • Strona obliczeniowa
  • Cena brutto
Przysięgłe
z języka obcego
  • 1125 znaków
  • 45,00 zł
Przysięgłe
na język obcy
  • 1125 znaków
  • 60,00 zł
Zwykłe
z języka obcego
  • 1800 znaków
  • 40,00 zł
Zwykłe
na język obcy
  • 1500 znaków
  • 50,00 zł

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT.